Existuje mnoho vecí, ktoré sa dajú objavova - èi už prírodné bohatstvá, zámky alebo kostoly. Aj šport a zábava poèas volného èasu nevyjdú na krátko - na jednej i druhej stane hranice.


Naturpark Devínska Kobyla ZAKÚSI PRÍRODU
Devínska Nová Ves | Theben Neudorf: Prírodný park Devínska Kobyla
Devínska Nová Ves | Theben Neudorf: Dendrologický park
Devín | Theben: Geologické múzeum v prírode
Hohenau-Ringelsdorf: Miesta na pozorovanie vtákov a krúžkovacia stanica
Oberweiden: Piesoèné duny
Plavecký Štvrtok: Záhradná Galéria

Spiralarmreifen aus der Bronzezeit / Museum in Stillfried Objavi históriu
Castá: Múzeum Cervený Kamen
Hohenau: Heimatmuseum (Vlastivedné múzeum)
Niederabsdorf: Heimatmuseum (Vlastivendé múzeum)
Rabensburg: Múzeum Richarda Simonicica v Kultúrnom centre
Sierndorf: Zbierka z praveku a regionálne múzeum
Skalica: Záhorské múzeum
Stillfried: Múzeum praveku a ranných dejín
Stupava: Múzeum Ferdiša Kostku
Vel´ké Leváre | Grosschützen: Habánksy dvor

Rochuskapelle in Mannersdorf KOSTOLY A KLÁŠTORY
Jedenspeigen: Kostol
Malacky: Kostol a Františkánsky kláštor
Mannersdorf: Rochuskapelle (Róchusová kaplnka)
Mariánka | Marienthal: Pútnické miesto
Vel´ké Leváre | Grosschützen: Kostol panny Márie

Schloss Jedenspeigen HRADY A ZÁMKY
Devín | Theben: Hrad
Dürnkrut: Zámok
Jedenspeigen: Zámok
Stupava: Zámok a park

Reiten in den Auen ŠPORT A VOLNÝ ÈAS
Bratislava: Jazdecká škola Karpatia
Devín: Jazdecký klub
Dürnkrut: Terasovité kúpalisko
Hainburg: Dunajská kompa
Hohenau: Kúpe v nive
Niederabsdorf: Jazdiareò v zámku Niederabsdorf
Rabensburg: Blahodárny kúpe a kúpe plný zážitkov
Waidendorf: Jazdecká stajòa