Schloss Cervený Kamen Z obce Èastá sa dostanete k hradu Èervený kameò, ktorý leží uprostred parku. Hrad bol v minulosti majetkom Fuggerovcov a Pálffyovcov. Dnes je kompletne zrenovovaný. Mali by ste si vyhradi èas na návštevu tohoto hradu, lebo vedla hradu, v ktorom je múzeum s antickým nábytkom a obrazovou galériou je aj sokoliarsky dvor (pred vstupom do hradu).


Otváracie hodiny denne okrem vianoèných sviatkov
Prehliadky január, február, november, december: 9:30, 11:30, 13:30, 15:30 h
marec, apríl, september, október: každú hodinu 9-16 h, sobota a nedea do 17 hodiny
Hlavná sezóna:
máj, jún, júl, august: každú hodinu 9-17 h, sobota a nedea do 18 h
Ceny Dospelí SK 100,00
Deti (od 6 do 18 rokov) SK 50,00
Deti (od 3 do 5 rokov) zdarma
Sprievodca v nemeckom jazyku Sprievodca + SK 800,00
Nahrávka + SK 400,00
Kontakt Tel. +421 (0) 336 905 803, cez víkend: +421 (0) 903 750 031
www.snm.sk  


HEIMATMUSEUM HOHENAU (Vlastivedné múzeum)

V rodnom dome Oskara Sima je dnes "Múzeum Hohenau an der March". Budova je domom, kde sa narodil, žil a zomrel filmový herec Oskar Sima, ktorý je známy ako krá vedajšej úlohy. Úèinkoval v poèetných filmoch, medzi inými popri Hansovi Moserovi.

Adresa Rodný dom, v ktorom žil a zomrel filmový herec Oskar Sima
Hauptstraße 12, A - 2273 Hohenau an der March
Tel. +43 (0) 2535 / 31 505
Otváracie hodiny 3. apríla do 1. novembra so 14 - 17 h, ne + pi 10 - 12 a 14 - 17 h
inak po dohovore
Ceny Dospelí EUR 2,00
Deti, žiaci a študenti EUR 1,00
Rodinné vstupné EUR 3,00
Školské skupiny od 15 osôb EUR 0,75
50 % zava pre držiteov NÖ Familienpasses Pre èlenov Združenia múzeí vstup voný poèas celého roka
Kontakt Ernst Springer
Tel. +43 (0) 2535 / 25 20
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Obecný úrad Hohenau
Tel. +43 (0) 2535 / 23 07
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


HEIMATMUSEUM IN NIEDERABSDORF (Vlastivedné múzeum)

Regionálne múzeum v starej udovej škole v Niederabsdorfe ukazuje staré nálezy z mladšej doby kamennej až po novovek.

Adresa Heimatmuseum in Niederabsdorf
Liechtensteinstraße 147, A - 2272 Niederabsdorf
Prehliadky podla dohovoru
Kontakt Gemeindeamt Ringelsdorf - Niederabsdorf
Obere Hauptstraße 115, A - 2272 Niederabsdorf
Tel. +43 (0) 2536 / 72 92
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


MÚZEUM RICHARDA SIMONCICA - MÚZEMU V KULTÚRNOM CENTRE V RABENSBURGU

V Kultúrnom centre v Rabensburgu bývajú pravidelne rôzne originálne výstavy. Tohto èasu máte možnos vidie "Bývanie okolo roku 1900", "Srdeèný pozdrav...", "100 rokov pohadníc" a mimoriadna výstava "Staré pohladnice obcí trojuholníka troch krajín".

Adresa Kultúrne centrum Rabensburg
Hauptstraße 32, A - 2274 Rabensburg
Tel. +43 (0) 2535 / 312 45
Otváracie hodiny ne + pi 14 - 17 h
v ostatnom èase a v iný deò poda dohovoru
Vstupné dobrovoné
Kontakt Christine Heytmanek
Tel. +43 (0) 2535 / 36 85


PREHISTORICKÁ ZBEIRKA A VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V SIERNDORFE AN DER MARCH

Prehistorická zbierka a zbierka ranných dejín ponúka návštevníkovi exponáty približujúce históriu a udovú kultúru Sierndorfu. Medzi iným môžete vidie nástroje z domácnosti, kuchyne, ponohospodárstva a vinohradníctva.

Adresa Urgeschichtssammlung und Heimatmuseum (Prehistorická zbierka a vlastivedné múzeum)
Wagnergasse 21, A - 2264 Sierndorf an der March
Otváracie hodiny apríl až október: každú 1. nedeu v mesiaci 14 - 16 h
Sprievodca poda dohovoru
Vstupné dobrovolné
Kontakt Obecný úrad Jedenspeigen
Bahnstraße 2, A - 2264 Sierndorf an der March
Tel. +43 (0) 2536 / 82 24


ZÁHORSKÉ MÚZEUM V SKALICI

V Záhorskom múzeu v Skalici uvidíte napríklad izbu, v ktorej je vystavená udová keramika. Obdivova môžete tiež starý vestibul a rôzne olejomaby.

Otváracie hodiny po až pi 8 - 16 h
V inom èase poda dohody
Kontakt Záhorské múzeum v Skalici
Námestie slobody 13, 90901 Skalica
Tel. +421 (0) 801 644 230


MÚZUM PRAVEKU A RANNÝCH CDEJÍN V STILLFIREDE

Schmuck aus der Bronzezeit Stillfried je jedným z najvýznamnejších archeologických miestom nálezov v Rakúsku. Obec je nepretržite osídlená už 30.000 rokov. V múzeu v Stillfriede sú prezentované niektoré z najvýznamnejších nálezov.

Adresa Múzeum praveku a ranných dejín v Stillfriede
Hauptstraße 23, A - 2262 Stillfried
Otváracie hodiny apríl až október: so, ne + pi 13.30 - 17.30 h
posledný vstup: 17 h
Ceny Dospelí EUR 3,00
Deti, žiaci, študenti EUR 1,50
Dôchodcovia EUR 2,50
Kontakt Dr. Walpurga Antl
Tel. +43 (0) 676 611 39 79
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


MÚZEUM FERDIŠA KOSTKU V STUPAVE

V rodnom dome umelca - kermika Ferdiša Kostku môžete obdivova obsiahlu zbierku jeho práce.

Otváracie hodiny Št až pi 8 - 15 h, so 8 - 13 h
ne podja dohody
Kontakt Múzeum Ferdiša Kostku
UI. F. Kostku 25, Stupava
Tel. +421 (0) 265 934 882 oder +421 (0) 907 724 251


HABÁNSKY DVOR VO VE¼KÝCH LEVÁROCH

Habaner Hof Vo Velkých Levároch sa nachádza jedna z najväèších habánskych sídiel v celej Európe, ktorá sa zachovala až do dnes. Habánsky dvor bol v roku 1972 vyhlásený za pamätníkludovej kultúry.

Adresa Habánsky dvor, Velké Leváre
Prehliadka pod¾a dohody
Kontakt Obecný úrad Velké Leváre
908 73 Vel´ké Leváre
Tel. +421 (0) 34 7 794 317 oder +421 (0) 34 7 794 457