March-Thaya-Wirt MARCH-THAYA-WIRTE (HOSTINSKÍ MORAVY A DYJE)
Tieto hostince sa vyznaèujú osobitým angažmá pre špeciality z regiónu, èerstvé produkty a a excelentnými domácimi pochúkami. ïalej

Brezen HOSTINCE
Niva Moravy a Dyje ponúka pestrú paletu tradièných hostincov, kafetérií a reštaurácií. Tu nájdete prehad ponúk v Rakúsku a na Slovensku. ïalej

March Gourmet MARCH GOURMET (MORAVSKÝ LABUŽNÍK)
Pôžitkový špecialisti z March Gourmet sú vyberaný na základe prísnych kritérií. Ponúkajú èerstvé produkty a typické špeciality z regiónu. ïalej

Stilleben VÍNNE KOPCE, VIECHY
Od Hohenau až po Ollersdorf - v Rakúsku Vás pozývajú skoro v každej obci popri Morave na príjemné posedenie v niektorej z viech. Na slovenskej strane láka najmä Malokarpatská vínna cesta. ïalej

Winzer MORAVSKO-DYJSKY VINÁRI
Obzvláš príjemne chutia bile vína ako Zelený veltlín, Vlašský rizling, ale aj èervené vína ako Zweigelt, Modrý portugal a Blauburger. Tu nájdete Adresy, kde si môžete tento vzácny mok objedna, alebo priamo na mieste kúpi. ïalej