Na tichých jazdeckých chodníkoch opodial rušnej premávky sa dá príroda krásne vychutnáva.


JAZDENIE NA KONI V RAKÚSKEJ MORAVSKO-DYJSKEJ NIVE

Jazdecké hospodárstvo na Zámku Niederabsdorf    

Zámok v Niederabsdorf, ktorý je vidieť už z dialky bol sídlom bývalého panstva rodu Liechtenstein. Dnes je v areáli zámku jazdecký dvor. Všade naokolo sa rozprestiera viac ako 5 hektárov pasienkov.

Každý víkend, každý sviatok a poèas celých prázdni sa poriadajú špeciálne jazdecké tábory pre mládež. Popri výuèbe jazdenia na koni nechýba vela zábavy - aj pre dospelých.

viac informácií

 hore


Jazdecká stajòa Veidendorf

Tu môžete zaži jazdu na koèi s dvojzáprahom, aj na svadby sú kone èasto využívané a zapriahané.

Jazdecký dvor má jazdiareò, priestor na výcvik koní, jazdeckú trasu po krajine, boxy pre kone. Tréneri dávajú hodiny jazdenia, sprevádzajú pri prechádzke na koni a ponúkajú aj hipoterapiu.

viac informácií

 horeJAZDENIE NA KONI V SLOVENSKEJ MORAVSKO-DYJSKEJ NIVE

JAZDECKÝ KLUB DEVÍN

Tento jazdecký klub sa nachádza bezprostredne pod hradom Devín. Tu môžete jazdi na koni, ale aj na poníkovi, tréner Vám pri tom iste poradí.

viac informácií

 hore


JAZDECKÁ ŠKOLA KARPATIA V BRATISLAVE

V jazdeckej škole na zelenom okraji Bratislavy si nájdu deti, ale aj dospelí svoju zábavu. Na konskom chrbte sa dajú podniknú výlety do prírody. Nemecky hovoriaci tréneri Vás radi povodia po okolí Bratislavy.

Hneï v blízkosti nájdete peknú reštauráciu a polný mlyn, medzi Devínskou Novou Vsou a Záhorskou Bystricou.

viac informácií

 hore
   
JAZDENIE NA KONI V RAKÚSKU

Niederabsdorf

Waidendorf


JAZDENIE NA KONI NA SLOVENSKU

Devín

Bratislava