Ešte skutoène neobjavenú Moravsko-dyjsku nivu možno prebicyklova krížom-krážom po sieti cyklistických trás: žiadne nároèné výstupy, jemné vlnité kopèeky pokryté vinicami a poliami. Kamkovek pozriete, nedotknutá príroda, kultúrne pamätníky a pochúky. Tento región ovplyvnený vínom, vínnymi ulièkami a lužnou krajinou ideálne spája kultúrny zážitok so zážitkami v prírode.

Kto má chu na individuálnu túru, môže prejs viaceré cyklotrasy. Cyklotrasa Kamp-Thaya-March Radroute (KTM) a cezhranièná cyklotrasa vytvárajú príklad siete siahajúcej až za hranice.

Radi Vás zavedieme k detailným informáciám o jestvujúcich cyklotrasách. Na Vaše vyžiadanie, Vám zašleme aktuálny prospekt.

Objedna prospekt


DOLNORAKÚSKA CYKLOTRASA
Kamp-Thaya-March-Radroute (KTM)

CYKLOTRASA RAKÚSKO & SLOVENSKO
March-Panorama-Radweg

CYKLOTRASY MORAVSKO-DYJSKEJ NIVY / RAKÚSKO
Wein-Radtour "Der Muskateller"
Wein-Radtour "Der Traminer"

CYKLOTRASY MORAVSKO-DYJSKEJ NIVY / SLOVENSKO
Záhorská cyklistická magistrála zo Senice do Šaštína-Stráží
Moravská cyklotrasa
Zo Senice do Malaciek
Popod Malé Karpaty

 


NA BICYKLI

Kamp-Thaya-March (KTM)

March-Panorama-Radweg

Der Muskateller

Der Traminer

Senica - Šaštin-Stráže

Moravská

Senica - Malacky

Popod Malé Karpaty