Moravsko-dyjska niva sa dá vïaka miernym cestám pekne pôžitkársky prevandrova a objavova. Na každom kroku vás pri tom príroda odmení krásnym výhadom. Chutné mladé vínko narobí chúky na krátku zastávku vo vínnej pivnici a idylické vínne kopce Vás pozývajú, aby ste zotrvali. Typické víno tejto oblasti tu chutí obzvláš dobre.

Kto má chu na individuálnu túru, môže spoji niekoko turistických ciest - alebo môže prejs pešo cyklistickú trasu March-Panorama-Radweg.

Na rakúskej strane vedú okružné turistické cesty k najkrajším miestam každej obce. Pestré lužné lúky a tajomné màtve ramená zaruèujú nezabudnutené dojmy. Aj mnoho vínnych kopcov a zaujímavé miesta na pozorovanie vtákov robia Moravsko-dyjsku nivu jedineènou. Informaèné tabule s logom Moravsko-dyjskej nivy popisujú terajšie zvláštnosti.

Na slovenských turistických cestách môžete objavova vzácnu lužnú krajinu, prekrásne jazerá, v ktorých sa dá kúpa a impozantné hrady. Nájdete tu informácie aj v nemeckom jazyku.

Aktuálne brožúry si môžete objedna, alebo si ich môžete hneï stiahnu vo formáte PDF-File. Takto nájdete všetky tipy o Moravsko-dyjskej nive.

Objedna prospekt


Putovanie po rakúskej Moravsko-dyjskej nive

Okružná cesta Rabensburg: O kniežatstve a hospodárskych lúkach
Okružná cesta Hohenau: Vtáèia svadba
Okružná cesta Ringelsdorf - Konský zámok a chrapkáè po¾ný
Okružná cesta Drösing - Waltersdorf: O vàbach a víne
Okružná cesta Jedenspeigen - Sierndorf: Z vody k vínu
Okružná cesta Dürnkrut - Waidendorf: Potulky po osudnom poli
Stillfried: Vychádzka lesom
Okružná cesta Ollersdorf: OMV prechádzka
Okružná cesta Angern - Mannersddorf - Stillfried: Víno už od praveku
Oberweiden - Baumgarten - Marchegg: Pieskové kopce a široké polia


Putovanie po slovenskej Moravsko-dyjskej nive

Moravský Svätý Ján - Velké Leváre: Vyvýšeniny a priehlbiny
Vysoká pri Morave - Devín: Zem, ktorá so sebou nesie dejiny

Turistické trasy v Rakúsku

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Ollersdorf

Angern - Mannersdorf - Stillfried

Oberweiden - Baumgarten - MarcheggTURISTICKÉ TRASY NA SLOVENSKU

Moravský Svaty Ján - Vel´ké Leváre

Vysoká pri Morave - Devín