Trasou z Ollersdorfu prebádate prechod z rovného Moravského poa k miernemu pahorku vinohradníckeho kraja.

Vychádzajúc z Kellerstrasse v Ollersdorfe vedie trasa cez pôsobivú Hohlwege (vyhåbenú cestu). Táto vznikla poèas stároèí na nespevnenej ceste, ktorou prechádzali konské kopytá a kolesá vozov. Stekajúcou dažïovou vodou sa ryhy cesty ešte viac prehlbujú a tak sa vytvára charakteristická vyhåbená cesta.

Cez Schönleitenweg vedie trasa po Viertelweg nahor až k Vogelsangweg. Popri viniciach zaèínajúceho vinárskeho kraju sa dá vychutnáva nádherný výhad z vínneho vrchu: pohad siaha až po Bratislavu a k Schneebergu. Po ceste dolu z vínneho vrchu, popri starých vínnych pivniciach Ollersdorfu, prídete zase naspä k východiskovému bodu na Kellerstrasse.

Dåžka trasy: 42 km

TURISTICKÉ TRASY V RAKÚSKU

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Ollersdorf

Angern - Mannersdorf - Stillfried

Oberweiden - Baumgarten - MarcheggTURISTICKÉ TRASY NA SLOVENSKU

Moravský Svaty Ján - Vel´ké Leváre

Vysoká pri Morave - Devín