Schloss Jedenspeigen Osudná bitka pri Jedenspeigen
Zámok Jedenspeigen
Vínna ulièka a vínny kopec
Rajské màtve rameno "Hufeisen" (podkova)
Vlastivedné múzeum v Sierndorfe

Obce Jedenspeigen a Sierndorf dojímajú nielen hodnotnými kusmi Moravskej nivy, ale ponúkajú aj jedineène atraktívnu mozaiku z prírody, kultúry a životného optimizmu. Obe obce sú charakteristické svojimi idylickými vínnymi ulièkami, kultúrnym centrom v zámku Jedenspeigen a povedomia obyvateov, ktoré sú postavené na historických základoch.


PREHLIADKA DOKUMENTÁCIE NA ZÁMKU JEDENSPEIGEN

Zámok Jedenspeigen bol písomne dokumentovaný už v roku 1296 a v roku 1600 bol prestavaný na renesanènú stavbu s hradnou priekopou. Pri Jedenspeigene sa nachádzal tábor Moravského kráa Ottakara II., ktorý v roku 1278 v stredovekom osudnom boji proti Rudolfovi I. von Habsburg bojoval a prehral.

V dnešnej barokovej stavbe zámku približuje dokumentácia osudnú bitku. Priamo na historickom bitevnom poli medzi Dürnkrutom a Jedenspeigen možno vidie pamätný kameò. Tento 6 metrový žulový kameò bol v roku 1978 zhotovený sochárom Carlom Hermannom. Je vidie zo štátnej cesty.


ROZKOŠNÝ KOSTOL

Kirche Jedenspeigen Samozrejme oplatí sa vidie aj románsky kostol v Jedenspeigen s gotickým chórom. Pravdepodobne bol postavený už v 12. storoèí.

Po požiari v dobe baroka bol tento kostol v druhej polovici 19. storoèia prestavaný známym stavite¾om.


Idylické vinárne pozývajú na malú zastávku

Zo zámku Jedenspeigen dôjdete cez malebné vínne ulièky nahor do vínnych kopcov. Turistické cesty Wein-Radtour "Der Muskateller", March-Panorama-Radweg a Kamp-Thaya-March-Radroute (KTM) vedú cez vinohrady do Sierndorfu, popri fare, ktorá bola postavená v roku 1983. Z návršia si vychutnajte prekrásny pohad na Moravskú nivu, dediny na Slovensku až po Malé Karpaty.

Prastaré lisovne a pivnice na rozkošnom vínnom vrchu, vám narobia chúky na krátku zastávku pri dobrom víne. Zastavte sa vo vínnych pivniciach, ktoré rozprávajú o storoèiach vinárskej tradície tejto oblasti. Poèas dní otvorených pivníc v Jedenspeigen a Sierndorf sa môžete presvedèi o kvalite vín, ktoré rastú na Goldbergu.

Goldberg (zlatý vrch), vïaèí za svoj názov starej povesti: Moravský krá Otakar II. tu vraj stratil svoju zlatú korunu. Dnes je Goldberg v Jedenspeigen so svojimi vinicami, ovocnými stromami a miernymi svahmi cenný životný priestor pre sokola myšiara, spevavé vtáctvo a jašterice, ktoré sa slnia na okraji ciest.


"PODKOVA" HODNÁ OBDIVU

Preskúmajte krajinu okolo Jedenspeigen a Sierndorf poèas vychádzky po turistickej okružnej ceste. Objavíte "podkovu": obzvláš idylické màtve rameno Moravy a raj pre vodné vtáctvo, žaby a ryby.


PRÍJEMNÉ PRECHÁDZKY SIERNDORFOM

Keï sa prejdete po Sierdorfe, uvidíte morový ståp, mariánsky ståp, sochu sv. Floriána, pamätník vojnovým obetiam a starý pranier. Vo Heimatmuseum (vlastivednom múzeu) v starej ludovej škole sú vystavené nálezy z mladšej doby kamennej až po novovek.


KONTAKT
www.tiscover.at/jedenspeigen
www.jedenspeigen.at
www.sierndorf.at
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

RAKÚSKO

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Mannersdorf

Ollersdorf

Angern

Weiden - Zwerndorf, Baumgarten, Oberweiden