Schloss Dürnkrut Osud šachty pri Dürnkrute
Renesanèný zámok Dürnkrut
Terasovité kúpalisko v Dürnkrute
Pokojné vínne ulièky
Jazdecká stajòa vo Waidendorf

Obce Dürnkrut a Waidendorf ležia na hranici medzi úrodnou pahorkatinou a údolím rieky Moravy. Kým je obec Dürnkrut známa osudnou bitkou pri Dürnkrute, vinárska obec Waidendorf láka pokojnými vínnymi ulièkami.


Široké bojisko a nežný vínny pahorok

Dürnkrut je známy predovšetkým bitkou medzi Rudolfom I. von Habsburgom a moravským kraom Otakarom II. v roku 1278. Tu Otakar premohol Rudolfa a nastala stároèia trvajúca vláda Habsburgovcov, ktorá rozhodne ovplyvnila osud strednej Európy.

Tento osud rakúskej šachty dnes pripomína pamätný kameò, ktorý leží medzi Dürnkrutom a Jedenspeigen.


Zámok Dürnkrut

V renesanènom zámku so zámockou kaplnkou poukazuje "Sala terrena" na lásku k moru vtedajšieho grófstva: Prízemná záhradná sála s exotickými krajinami z 18. storoèia nechal postavi škótsky gróf Jakob von Mamilton.

Dnes je v tomto renovovanom zámku obecný úrad, matrièný úrad a pekná miestnos na prenájom. Svadobné páry z blízka, i zïaleka si v týchto prekrásnych priestoroch hovoria svoje "áno".

V Dürnkrute sa oplatí vidie aj kostol so svojim neskorobarokovým hlavným oltárom. Hneï za kostolom sa rozprestiera vinárska štvr s idylickými vínnymi ulièkami a mladým vínom.


PÁDLOVA NA KANOE CEZ PRALESY MORAVY

Kanufahrer Z Dürnkrutu sa dá na kanoe pádlova cez prales nivy, buï v sprievode biológa, alebo samostatne. Obzvláš odporúèania hodná je okružná jazda so sprievodcom prírodou Moravsko-dyjskej nivy, ktorý sprevádza malých i vekých po divokej nive a ktorý Vám poskytne odborné informácie.

Na schladenie po aktívne strávenom dni Vám ponúkame terasovité kúpalisko v Dürnkrute, ktoré je terasovite rozložené na svahu.


VINÁRSKA OBEC WAIDENDORF

Waidendorf je jedna pokojná dedinka ležiaca opodia štátnej cesty. Popri vínnych ulièkách láka aj jazdeckou stajòou a "Archehof"(dvor nazvaný poda Noemovej Archy), ktorý sa zaoberá chovom starých rás zvierat.

Wak máte chu môžete si obidve dediny Dürnkrut a Waidendorf prevandrova po okružnej ceste. Prebáda sa dajú i ïalšie cyklistické trasy ako "Der Muskateller" a dve dlhšie trasy March-Panorama a Kamp-Thaya-March.


KONTAKT
www.tiscover.at/duernkrut
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!RAKÚSKO

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Mannersdorf

Ollersdorf

Angern

Weiden - Zwerndorf, Baumgarten, Oberweiden