Kirche Stillfried Centrum praveku
Nálezisko misky zo Stillfriedu
Idylický vínny kopec
Nálezisko vinièného semena z doby bronzovej
Lesný náuèný chodník a cyklistické trasy

Stillfried je jednou z najstarších osídlených obcí v Dolnom Rakúsku a leží vemi idylicky na rieke Morave. Bezprostredne pod Wallburgom, medzi Bergkirche (kostol na kopci) a obcou, vytvára dojem krásny vinohradnícky vrch Stillfriedu.


STILLFRIED, JEDNA Z NAJSTARŠÍCH OSÍDLENÝCH OBCÍ DOLNÉHO RAKÚSKA

Obec Stillfried je pojmom tak pre historikov, ako aj geografov na celom svete: 30.000 rokmi nepretržitej histórie osídlenia je Stillfried jedným z prvých osídlených miest v Rakúsku.

Schmuck aus der Bronzezeit Nálezy zo staršej a mladšej doby kamennej, z doby bronzovej, ale aj zo skorého stredoveku môžete obdivova v Museum für Ur- und Frühgeschichte (Múzeum praveku a ranných dejín), ale aj v areáli s vykopávkami:

náradie a zbrane lovcov mamutov, ako aj predmety dennej spotreby a šperky.

Známa "Stillfrieder Tasse" (šálka zo Stillfriedu) pochádza z 19. storoèia. Miska z bronzu slúžila pravdepodobne na pitie, alebo naberanie z vinárskej súpravy. Niet èudo, veï Stillfired je najstaršou vinohradníckou obcou v Rakúsku.


VINOHRADNÍCKY VRCH S IDYLICKÝM KOSTOLOM

Vinohradníctvo a tradícia zohrávajú ešte do dnes vekú úlohu v dedinskom živote Stillfiredu. Našli sa tu dve semená vinièa z neskorej doby bronzovej (staré 3000 rokov). Radia sa k najstarším dôkazom kultúrneho dedièstva strednej Európy a sú najstaršími v Rakúsku.

Vinohradnícky vrch pod Wallburgom patrí k jedným z najkrajších z regiónov. Krajina, ktorá sa široko ïaleko rozlieha okolo kostola na vrchu, oèaruje malými sedliackymi záhradami a vinicami. Krá Rudolf I. von Habsburg požiadal biskupa z Bazilej, aby práve pred týmto kostolom slúžil svätú omšu pred tým ako vyhral boj proti svojmu súperovi Ottakarovi II. z Èiech.

Okolo tohto vrchu sa dajú robi pohodlné prechádzky po lesnom náuènom chodníku. A na záver Vás pozývajú vínne pivnice na ochutnávku dobrého vína.

Ale aj okružnou cestou cez Angern a Mannersdorf môžete spoznáva tento región. Chcete odtiato podniknú väèšie túry? Skúste to po cyklistickej trase: Kamp-Thaya-March-Radroute (KTM), March-Panorama-Radweg a Wein-Radtour "Traminer", ktoré Vás prevedú prírodou po vinohradníckom kraji.


KONTAKT
www.angern.at
www.stillfried-grub.at
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

RAKÚSKO

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Mannersdorf

Ollersdorf

Angern

Weiden - Zwerndorf, Baumgarten, Oberweiden