Sanddünen

Svojrázne lužné lesy
Jedineèná krajina piesoèných dún

Neskororománsky kostol v Baumgarten
ažba zemného plynu a kremenného piesku
Chránená prírodná oblas "dolná Moravská niva"


Obec Weiden leží severne od Marcheggu a pozostáva z obcí Zwerndorf, Baumgarten a Oberweiden. Tieto obce obkolesuje jedineèná prírodná krajina: piesoèné duny Oberwedenu a chránená krajinná oblas "Dolná Moravská niva" so svojimi svojráznymi lužnými lesmi. Okolie týchto obcí, piesoèné duny a široké polia môžete objavova na peších túrach.


Krajina piesoèných dún Oberweiden

V okolí obce Oberweiden nájdete zaujímavú prírodnú oblas: piesoèné duny s jedineènou flórou, ktorá už stároèia odoláva extrémnemu suchu pôdy.

Táto oblas bola v roku 1960 vyhlásená za chránenú oblas a stala sa útoèiskom vzácnych panónskych rastlín a zvierat.


Baumgarten

Baumgarten an der March leží 5 km severne od Marcheggu a prvá písomná zmienka o tejto obci pochádza z roku 1067. Názov obce "Baumgarten" (stromová záhrada) je jedným z najèastejších v Rakúsku. Zmyselne popisuje pôdu, na ktorej sú nasadené ovocné stromy.

Kostol sv. Evanjelistu Marka - neskororománsky kostol - leží mimo obce.

Neïaleko obce leží ropná stanica Baumgarten, ktorá je najdôležitejším rozvádzaèom potrubia medzi západom a východom.


Zwerndorf

Zwerndorf leží 10 km severne od Marcheggu. V jeho okolí sa aží ropa a kremenný piesok.

Zwerndorf a Baumgarten ležia v chránenej krajinnej oblasti "Dolná Moravská niva". Èas svojráznych lužných lesov (od roku 1970 WWF-rezervácia) môžete objavova na prechádzke z Baumgarten do Marcheggu.


KONTAKT
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!RAKÚSKO

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Mannersdorf

Ollersdorf

Angern

Weiden - Zwerndorf, Baumgarten, Oberweiden